Unusual Way


Kadang-kala, ada satu titik dalam hidup ini, saya ingin sekali menjadi Claudia dalam Broadway Nine. Claudia akhirnya tahu apa yang seharusnya dia buat dalam hidup.

Tetapi kadang-kala keputusan yang kita ambil bukan melibatkan soal diri sendiri sahaja. Hidup ini seperti beredar dalam satu pusingan. Keputusan yang kita ambil kadang kala secara tidak langsung memberi kesan kepada hidup orang lain juga.


Claudia, something inside me goes week, something inside me got surrender. What should I do?